Vítejte na www.x-core.cz, jež jsou vlastnictvím Kažimír Josef. Tyto Zásady používání souborů cookies jsou určeny k tomu, aby vás informovaly o našich postupech získávání informací od vás během návštěvy našich webových stránek prostřednictvím souborů cookies a dalších sledovacích technologií.

Přehled Zásad o vyslovení souhlasu s používáním souborů cookies v EU
Zákony EU vyžadují, aby organizace zasílající soubory cookies ze svých webových stránek do počítačů návštěvníků získaly jejich “souhlas” po poskytnutí jasné a srozumitelné informace o tom, jak se soubory cookies na webových stránkách používají:

Za účelem zajištění dodržení těchto ustanovení, jsme přijali čtyři kroky:

1) Identifikovali jsme soubory cookie a další technologie sledování zasílané prostřednictvích těchto webových stránek, účel, jež plní a související informace o době jejich platnosti a o tom, zda se jedná o soubory cookie první či třetí osoby.

2) Posoudili jsme zásah do soukromí těchto souborů cookie dle očekávání o ochraně osobních údajů zákazníků, a to na základě informací získaných v bodě (1) výše.

3) Poskytli jsme jasné a srozumitelné informace o souborech cookie s příslušnou mírou podrobností odpovídající míře zásahu do soukromí jednotlivých souborů cookie.

4) Stanovili jsme vhodnou strategii pro získávání souhlasu s použitím souborů cookies na webových stránkách s přihlédnutím k jejich použití a míře zásahu do soukromí. Některé typy souborů cookie mají nárok na výjimku ze zákona a v příslušných případech se souhlas pro takové soubory cookie nevyžaduje.

Strategie získávání souhlasu používané na těchto webových stránkách
Evropské normy pro získávání souhlasu s použitím souborů cookies a podobných technologií sledování (jako jsou sledovací pixely a skripty webových stránek) (dále jen “soubory cookie”) se neustále mění a zatímco strategie předchozího výslovného souhlasu (nebo strategie “registrace”) představují nejlepší zákonné řešení získání souhlasu, mohou však narušit zážitek návštěvníka a mohou mít negativní dopad na zákonný sběr dat na webových stránkách.

Alternativní implicitní souhlas nám umožňuje předpokládat souhlas v případě, že návštěvníci soubory cookies neodmítnou (nebo je “nezruší “) po poskytnutí informací o nejvýznamnějších souborech cookie a jednoduchých ovladačů soubor cookies s jednoduchým použitím na nejnižší úrovni. To návštěvníkům umožní vyslovit souhlas s použitím souborů cookie, s nimiž souhlasí, a podmítnou ty, s nimiž nesouhlasí.

Implicitní souhlas pro většinu souborů cookies: Soubory cookies používané na těchto webových stránkách představují pouze malý nebo středí zásah do soukromí.

Zveřejnění souborů cookies podle typu nikoliv podle identity
S ohledem na vyšší počet souborů cookies zasílaných prostřednictvím těchto webových stránek, hodnocení uvedené v příloze A neinformuje a nehodnotí proniknutí do soukromí všech jednotlivých souborů cookie. Místo toho jsou soubory cookies roztříděny do kategorií (například “reklamní soubory cookie, analytické soubory cookie atd.) a hodnotí pronikání do soukromí jednotlivých kategorií s přihlédnutím ke konkrétním funkcím souborů cookie spadajících do příslušné kategorie. To umožní informace o souborech cookies a jasnější pochopení zákazníka.

Odkazy na další webové stránky
Tyto stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky. Dovolujeme si upozornit, že nemáme kontrolu nad soubory cookies/technologiemi pro sledování jiných webových stránek a tyto Zásady používání souborů cookies se na takové webové stránky nevztahují.

Jak nás můžete kontaktovat
Máte-li jakékoliv dotazy, komentáře nebo obavy ohledně těchto Zásad používání souborů cookies či informačních postupech na těchto stránkách, kontaktujte nás prosím následovně: e-mailem na info@wp24.cz nebo nám prosím napište na následující adresu:
Kažimír Josef, Teplická 117, 417 61, Bystřany

Změny těchto zásad používání souborů cookies
V případě, že dojde ke změně těchto Zásad používání souborů cookies, upravené znění zásad bude uveřejněno na těchto stránkách. Tyto Zásady používání souborů cookies byly naposledy aktualizovány dne 31.10.2020.
Následuje seznam jednotlivých cookies, které na stránkách používáme a které jsou velmi důležité pro funkčnost stránek:

Pro ukládání vašich osobních nastavení
Během vaší návštěvy používají naše webové stránky standardní soubory cookies, které vás pomáhají identifikovat jakožto unikátního návštěvníka, zapamatovat si váš přednastavený jazyk, zapamatovat si vaše „oblíbené“ nabídky.

Pro anonymní statistické záznamy
Během každé vaší návštěvy používají naše webové stránky analytický software ukládající anonymní standardní cookies a soubory cookies Google Analytics, díky čemuž kontinuálně monitorujeme používání našich webových stránek. Takto např. víme, kolik návštěvníků naše webové stránky používá, a dokážeme tak pochopit chování návštěvníků a jaký obsah a informace jsou pro naše návštěvníky zajímavé.

Veškeré uložené analytické informace jsou anonymní a používáme je pro vlastní technické a marketingové účely. Takto např. víme, kolik návštěvníků se během tohoto měsíce podívalo do sekce „Pro uchazeče“, nicméně nerozpoznáváme a neidentifikujeme jednotlivé návštěvníky podle jména.

Pro rozpoznání anonymních a přihlášených návštěvníků
Naše webové stránky používají soubory cookies, které vás pomáhají rozpoznat buďto jako anonymního nebo přihlášeného návštěvníka.
Zásady zpracování osobních údajů

Žádné získané informace neposkytujeme třetím osobám a přistupujeme k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.